Jogszabályok

Gödöllő közszolgáltatási területre vonatkozó 16/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet
Gödöllő Város Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. (a továbbiakban rendelet) 6.§ (2)-(4) bekezdésében, 45. § (6) bekezdésében és 52.§ (2)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Tovább olvasom

2018. évi XCIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról

Távhőszolgáltatóra a törvény "3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása" vonatkozik.
Tovább olvasom

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 11. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Tovább olvasom

2013. évi CLXXXVIII. törvény
az egységes közszolgáltatói számlaképről:

Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése érdekében, figyelemmel a rezsicsökkentési törekvésekre és szabályozásokra, a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia és földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási és a kéményseprő-ipari közszolgáltató által kibocsátott számlák számlaképének formai és tartalmi meghatározására az alábbi törvényt alkotja:
Tovább olvasom

2013. évi LIV. törvény
a rezsicsökkentések végrehajtásáról

A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése egyértelmű és határozott igény valamennyi állampolgár részéről.

Az Országgyűlés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését, aminek egyik eszköze annak elérése, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben korlátozza az egyes szolgáltatásoknak a kifizethetetlenül magas költsége. A rezsicsökkentés fontos célja a lakosság életszínvonalának javítása, illetve annak biztosítása, hogy az emberek a rendelkezésre álló jövedelmek minél nagyobb részével szabadon gazdálkodhassanak.
Tovább olvasom

2005. évi XVIII. törvény
a távhőszolgáltatásról

Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályozás kialakítása érdekében, a fogyasztóvédelem, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és környezetvédelem követelményeire figyelemmel a következő törvényt alkotja:
Tovább olvasom

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Tovább olvasom

Cégadatok

Gödöllői Távhő Kft.
Tulajdoni hányad: 100% Gödöllő Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató: Geiger Tibor
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Telefon: +36 28 514 090


Ügyfélszolgálat

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Email: ugyfel@gtavho.hu
Telefon: +36 28 514 096

Hétfő: 7:30 - 19:30
Kedd: 7:30 - 12:00
Szerda: 13:00 - 15:30
Csütörtök: 7:30 - 12:00
Péntek: ZÁRVA

Műszaki hibabejelentés
Palota-kert 6/C.
Telefon: +36 28 410 724
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Bejelentés
Telephelyek

Telephelyek:
I. Telephely
2100 Gödöllő,
Palota-kert 6/C
Telefon: +36 28 410 724

II. Telephely
2100 Gödöllő,
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Adatkezelési Tájékoztató
Impresszum

Drag & Drop Website Builder