Fogyasztóvédelem

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatához, a szolgáltató vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak:
Az ügyfél reklamációk kezelésének felügyelete a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének hatáskörébe tarozik. Gödöllő Város Önkormányzat jegyzője ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatban foglaltak betartása szempontjából.

A bejelentéseket, panaszokat az ügyfelek különböző csatornákon keresztül juttathatják el a távhőszolgáltatóhoz:

személyesen: 2100 Gödöllő,Palota-kert 4.
telefonon: +36 28 514 090 (műszaki hibabejelentéseket a 28/410-724 vagy a 28/420-765 telefonszámon fogadjuk)
postai vagy elektronikus úton eljuttatott levélben:
   - levelezési cím: Gödöllői Távhő Kft., 2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
   - e-mail: ugyfel@gtavho.hu

A beérkezett panaszokat a Gödöllői Távhő Kft. nyilvántartásba veszi és köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását és azok megoldásához szükséges intézkedéseket elvégezni. A Fgytv. 17/B § (5) bekezdése szerint az írásos panaszokat a távhőszolgáltató a panasz beérkezésétől számított 15 naptári napon belül köteles kivizsgálni és a válaszlevelet postázni.

Amennyiben az ügyfél a panasz bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat.

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
Telefonszám: +36 28 512 440
E-mail: godollo@pest.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: +36 1 459 4843
E-mail: fogyved@pest.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

Az üzletszabályzatban foglaltak nem betartása esetén:

Gödöllő Város Önkormányzata
Dr. Kiss Árpád – címzetes főjegyző
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6,
Telefonszám: +36 28 529 190
Faxszám: +36 28 529 251

A távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek nem betartása esetén:

Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 7740
Zöld szám: +36 80 205 386
Faxszám: +36 1 459 7739
E-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu
https://www.mekh.hu/fogyasztovedelmi-e-ugyfelszolgalat

A fogyasztók egyéni jogviták rendezése érdekében továbbra is fordulhatnak a területileg illetékes békéltető testülethez,
illetve az alábbi érdekképviseleti szervezetekhez.

Alapvető Jogok Biztosa
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1387 Budapest, Pf. 40
Tel.: +36 1 475 7129
Fax: +36 1 269 1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
http://www.ajbh.hu/

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
Tel.: +36 1 792 7881
Fax: +36 1 792 7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
http://panaszrendezes.hu/elerhetosegek/

Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekvédelmi Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ)
Cím: 1046 Budapest, Zichy G. u. 4.
Tel.: +36 1 220 6513
E-mail: info@letesz.hu
https://letesz.hu

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
Cím: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.
Tel: +36 1 331 1313
E-mail: losz@losz.hu
https://www.losz.hu/kapcsolat/

Cégadatok

Gödöllői Távhő Kft.
Tulajdoni hányad: 100% Gödöllő Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató: Geiger Tibor
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Telefon: +36 28 514 090


Ügyfélszolgálat

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Email: ugyfel@gtavho.hu
Telefon: +36 28 514 096

Hétfő: 7:30 - 19:30
Kedd: 7:30 - 12:00
Szerda: 13:00 - 15:30
Csütörtök: 7:30 - 12:00
Péntek: ZÁRVA

Műszaki hibabejelentés
Palota-kert 6/C.
Telefon: +36 28 410 724
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Bejelentés
Telephelyek

Telephelyek:
I. Telephely
2100 Gödöllő,
Palota-kert 6/C
Telefon: +36 28 410 724

II. Telephely
2100 Gödöllő,
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Adatkezelési Tájékoztató
Impresszum

No Code Website Builder