Mobirise Website Builder

Image Description

Távvezeték karbantartás

A negyven éves távvezeték karbantartást igényel a biztonságos szolgáltatás biztosításához, ezért az elkövetkező hónapokban több szakasz kerül cserére.
Az érintett fogyasztók a szolgáltatás szüneteltetésének időszakáról az épületeken elhelyezett értesítés útján kerülnek tájékoztatásra, illetve honlapunkon folyamatosan kerül tájékoztatás a szolgáltatás kiesésének időszakáról, valamint az érintett épületekről.
A térképen fekete vonallal jelölt rész kerül  július 15-22. időszakban cserére, így a a melegvíz szolgáltatás az érintett vezékkel ellátott épületekben ezen időszakban szünetel.
Kérjük megértésüket a szolgáltatás szüneteltetéséért.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
- módosítás 2024.01.02. hatályos

43. § (5b) * A távhőszolgáltatással ellátott lakóépületek és vegyes célra használt épületek esetén – a közös használatban lévő épületrészek kivételével – kötelező a fűtési költségmegosztó felszerelése az egyes hőleadó készülékekre, ha az műszakilag megvalósítható és a lehetséges energiamegtakarítással való arányosság tekintetében költséghatékony.

59/C. § * Az e törvénynek az egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2023. évi XCIX. törvénnyel megállapított 43. § (5b) bekezdése szerinti kötelezettséget 2027. január 1-jéig kell teljesíteni.

Költségosztás, túlfizetés

Amennyiben az elszámolás eredményeként a felhasználó, vagy a díjfizető folyószámla-egyenlegén (-) túlfizetés mutatkozik, arról a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 20.3. pontja 2023. szeptember 1-től az alábbiak szerint rendelkezik.
"20.3. * A távhőszolgáltató jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e pont alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a távhőszolgáltató a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A távhőszolgáltató szerződésszegés miatt felmerülő fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja."

Az 1 000 Ft-ot meg nem haladó összeg nem visszaigényelhető, az a következő számlában beszámításra kerül.
Amennyiben a túlfizetés összegét készpénzben kívánja felvenni, azt ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett időpontban tudja megtenni. 

Cégadatok

Gödöllői Távhő Kft.
Tulajdoni hányad: 100% Gödöllő Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató: Geiger Tibor
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Telefon: +36 28 514 090


Ügyfélszolgálat

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Email: ugyfel@gtavho.hu
Telefon: +36 28 514 096

Hétfő: 7:30 - 19:30
Kedd: 7:30 - 12:00
Szerda: 13:00 - 15:30
Csütörtök: 7:30 - 12:00
Péntek: ZÁRVA

Műszaki hibabejelentés
Palota-kert 6/C.
Telefon: +36 28 410 724
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Bejelentés
Telephelyek

Telephelyek:
I. Telephely
2100 Gödöllő,
Palota-kert 6/C
Telefon: +36 28 410 724

II. Telephely
2100 Gödöllő,
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Adatkezelési Tájékoztató
Impresszum

Drag and Drop Website Builder